Algemene Voorwaarden:

Artikel 1. Lidmaatschap

Zoals aangegeven op de website ontvangt u een KWBN ledenpas, Landelijk Wandelprogramma boekje, Verenigingsshirt, km registratieboekje met omslag, nieuwsbrieven en magazines.

Artikel 2. Ledenpas

Leden krijgen jaarlijks de ledenpas van de KWBN in december/januari toegestuurd. Met een ledenpas krijgt u bij de aangesloten verenigingen een korting op de inschrijving bij een wandeltocht, zie voor verdere informatie de website van de KWBN. De geldigheidsduur van de ledenpas is één jaar.

Artikel 3. Contributie

De contributie wordt ongeacht de inschrijfdatum middels een factuur in rekening gebracht. Het kalenderjaar van WSV Brummen loopt van 1 november tot 1 november van het volgende jaar.

De hoogte van de contributie wordt, indien nodig door het bestuur vastgesteld.

Voor 1 november dient uw betaling voor het nieuwe jaar op de bankrekening van WSV Brummen te zijn bijgeschreven.

Artikel 4. Opzegging

Leden kunnen tot 1 november van het lopende jaar schriftelijk het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar opzeggen.

Dit kan via de website door het opzeggingsformulier in te vullen, of per e-mail: wsv.brummen@gmail.com.

Artikel 6. Legitimatie plicht

Leden dienen zich op elk gewenst moment te kunnen legitimeren; ledenpas en ID. Beide bewijzen moeten een origineel en geldig document zijn.

Artikel 7. Slotbepaling

Door lid te worden van WSV Brummen geeft u op het inschrijfformulier aan deze voorwaarden te accepteren.

In alle gevallen waarin deze lidmaatschapsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van WSV Brummen.

Het bestuur

Brummen, 1 september 2019